Ny kompetens

Genom handledning och utbildning inom psykoterapi och socialt arbete.

Utveckla kompetens i arbetsgrupp

Genom handledning kan din arbetsgrupp bli stärkt i sin yrkesroll, se dilemman och lösningar utifrån olika perspektiv, och få en ökad förståelse för målgruppen. Vi har över 25 års erfarenhet att hjälpa kommuner, landsting, och privata aktör.

Genom våra utbildningar får din arbetsgrupp en  systemisk grundsyn. En tydlig syn kring hur relationer påverkar och olika sätt att hantera det som uppstår i familjer, till exempel hur barn påverkar och påverkas av hur familjesituationen ser ut.

Kerstin Ornstein, Susan Hanshoff och Lisa Koser, alla legitimerade  psykoterapeuter, handledare och lärare i psykoterapi med lång erfarenhet från offentlig såväl som privat vård.

Hur vi kan hjälpa dig

Vår utgångspunkt är integrativa modeller för både handledning och utbildning med systemisk och salutogen grund.

Handledning

Utveckla kompetens i din arbetsgrupp; låt arbetsgruppen reflektera över sin situation och utvecklas i sin yrkesroll.

Utbildning

Vi har lång erfarenhet av utbildningar, föreläsningar och att skriva artiklar inom systemiskt arbete

Kvalitét

Vi har utarbetat ett system för kvalitetssäkring, där vi kontinuerligt följer upp, analyserar, utvecklar.

Ta din arbetsgrupp till ny kompetens

Vi har hjälpt över 50 arbetsgrupper utvecklas genom handledning och utbildning.